Veelgestelde vragen


Wat is Private Lease?

Met Private Lease rijdt u een splinternieuwe auto voor een vast bedrag per maand. Voor dit bedrag regelt de leasemaatschappij alles! Dit betekent een einde aan vervelende onverwachte kosten voor bijvoorbeeld onderhoud en reparaties. Ook de verzekering is volledig geregeld door de leasemaatschappij. U hoeft alleen nog maar zelf te tanken! De periode kunt u zelf bepalen, maar varieert tussen de 24 en 60 maanden.

Het maandbedrag is inclusief de meeste kosten die bij een auto komen kijken zoals:

  • Afschrijving
  • Reparaties
  • Onderhoud
  • Banden
  • Verzekering
  • Motorrijtuigenbelasting
  • Pechhulp
  • Vervangend vervoer


Wat is goedkoper, leasen of kopen?

In veel gevallen kunt u met Private Lease goedkoper uit zijn dan met koop. Wilt u Private Lease vergelijken met koop, maak dan een juiste vergelijking en weet wat een auto precies kost. Dit klinkt logisch. Toch blijkt uit onderzoek dat meer dan 85% van de autobezitters geen idee heeft wat hun auto eigenlijk kost per jaar.


Verzekering en schadevrije jaren

Veel mensen vragen zich af hoe het zit met de verzekering, schadevrije jaren en no-claim korting wanneer u van koop overstapt op Private Lease. Bij Private Lease is de auto all-risk verzekerd. Binnen het contract bouwt u geen schadevrije jaren op volgens het bonus-malussysteem. Wel kunt u bij ons na afloop van het contract een schadeoverzicht opvragen. Wanneer u weer wilt overstappen op koop beoordeelt de verzekeraar op dat moment of u op basis van het schadeoverzicht premiekorting krijgt.

Wat is er afgedekt in de verzekering?

Hier kunt u de Verzekeringsvoorwaarden bekijken en/of downloaden.

Wat is de hoogte van het bedrag voor eigen bijdrage bij schades?

De hoogte van de eigen bijdrage bedraagt € 300,00 per niet verhaalbare schade.

Wordt mijn Private Lease contract geregistreerd bij het BKR?

1. Nieuwe offertes

De financiële verplichtingen uit hoofde van uw leaseovereenkomst worden geregistreerd bij BKR. Het BKR-reglement schrijft voor dat de hoogte van het registratiebedrag afhankelijk is van de overeengekomen eerste betaaldatum. Bij een eerste betaaldatum op of nà 1 april 2022 vindt de registratie plaats op basis van 100% van de som van de leasetermijnen. Private leaseovereenkomsten met een eerdere betaaldatum werden geregistreerd op basis van 65%. Omdat de wijze van registratie bij alle gebruikers van de BKR-gegevens bekend is, heeft de aanpassing vanaf 1 april geen invloed op uw financieringsmogelijkheden.

2. Overeenkomsten vanaf 1 april 2022, die eerder o.b.v. 65% zijn aangeboden

De financiële verplichtingen uit hoofde van uw leaseovereenkomst worden geregistreerd bij BKR. BKR heeft de regels rondom de registratie van private lease overeenkomsten per 1 april 2022 gewijzigd. Het BKR-reglement schrijft voor dat de hoogte van het registratiebedrag afhankelijk is van de overeengekomen betaaldatum. Voor u betekent dit dat registratie van de leaseovereenkomst bij BKR plaats vindt op basis 100% van de som van de leasetermijnen. Omdat de wijze van registratie bij alle gebruikers van de BKR gegevens bekend is, heeft de aanpassing vanaf 1 april geen invloed op uw financieringsmogelijkheden. 

3. Rekenvoorbeeld BKR registratie

Rekenvoorbeeld:

Bij een leasebedrag van € 400,- per maand (24 maanden) is de rekensom als volgt:
€ 400,- x 24 = € 9.600,-
€ 9.600,- x 100% = € 9.600,-

Het bedrag dat bij BKR wordt geregistreerd, is €9.600,-.


Kan ik nog andere opties en/of accessoires toevoegen?

Nee, dat is niet mogelijk. Alle keuzemogelijkheden bieden wij aan op onze website bij de geselecteerde private lease auto. De beschikbare kleuren, zijn ook altijd de kleuren waaruit u online kunt kiezen.


Is de auto na het online bestellen definitief besteld?

Nee, nadat u uw bestelling heeft geplaatst ontvangt u per e-mail een bevestiging met daarin de vervolgstappen. Hierin staat aangegeven welke gegevens we van u nodig hebben voor de financiële acceptatie. Als deze is afgerond ontvangt u het leasecontract, waarna de auto definitief besteld kan worden.

Wanneer wordt mijn auto afgeleverd?

Zodra het getekende leasecontract door ons ontvangen is, wordt uw nieuwe auto besteld bij de dealer. U krijgt dan een bericht van ons over (verwachte) leverdatum.


Wat zit niet in het leasecontract?

In het maandbedrag zijn niet de gebruikskosten zoals brandstof of parkeer- en tolgelden opgenomen. Eventuele kosten voor vloeistoffen en smeermiddelen buiten het normale onderhoudsschema zijn ook voor uw rekening, zoals bijvoorbeeld extra ruitenwisservloeistof.


Kan ik nog iets toevoegen aan het contract nadat de auto is afgeleverd?

Wilt u contractopties toevoegen, dan is dit vaak nog wel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een aanvullende verzekering of vervangend vervoer in het buitenland.

Het is moeilijker om nog zaken aan de auto toe te voegen na aflevering. Fabrieksopties zijn sowieso niet mogelijk, voor overige zaken kunt u het beste contact met ons opnemen.

Kan ik het aantal kilometers in mijn contract aanpassen?

Als u incidenteel meer kilometers rijdt, dan is het doorgaans voordeliger om de meerkilometers af te rekenen en het contract niet te laten aanpassen. Wanneer u structureel meer kilometers rijdt dan vooraf ingeschat, dan kunt u tijdens de contractperiode het jaarkilometrage verhogen. U ontvangt van ons dan een opgave van het nieuwe maandbedrag op basis van het hogere jaarkilometrage.

Het verlagen van het jaarkilometrage is niet mogelijk.


Kan ik ook met mijn leaseauto op vakantie naar het buitenland?

Ja dat kan, zolang dat land niet uitgesloten is op de groene verzekeringskaart. In het buitenland heeft u ook recht op hulpverlening bij een Private Lease contract. Wij adviseren u om ook de optie vervangend vervoer in het buitenland in het contract op te nemen. u heeft dan recht op vervangend vervoer in een gelijkwaardige autoklasse. Standaard is vervangend vervoer in Nederland in het leasecontract opgenomen.


Wat gebeurt er als ik pech heb met de auto?

Wij bieden u altijd pechhulp in het binnen- en buitenland. Bovendien is vervangend vervoer in Nederland na 24 uur geregeld. De eerste 24 uur zijn voor eigen kosten. Als u heeft gekozen voor de extra optie vervangend vervoer in het buitenland in uw contract, dan heeft u ook recht op een gelijkwaardige autoklasse ter vervanging na 24 uur.


Mogen anderen ook in de auto rijden?

Wij vinden het geen probleem als u partner of gezinsleden in uw private leaseauto rijden, op voorwaarde dat zij een geldig rijbewijs hebben volgens de Nederlandse wet. Dit houdt ook in dat het 2todrive is toegestaan. U dient hierbij wel te voldoen aan alle gestelde eisen hierover. Het is niet toegestaan om de auto tegen betaling aan te bieden en/of verhuren aan anderen.


Waar krijgt mijn auto onderhoud en/of een APK keuring?

Onderhoud en een eventuele APK keuring worden altijd uitgevoerd bij de een Vakgarage. U wordt dan vanzelf benaderd als het tijd is voor onderhoud en/of APK en indien gewenst wordt de auto ook gratis gewassen.


Is met mogelijk om een contract voortijdig te beëindigen?

Ja, dat is mogelijk, zelfs binnen het eerste jaar. Wij rekenen dan de mogelijke meerkilometers met u af en u betaalt een opzeggingsvergoeding. Er geldt dan een vaste opzeggingsvergoeding van 50% van de nog resterende leasetermijnen.

Voorbeeld:
Stel u heeft een leasecontract met een looptijd van 36 maanden en een leasetermijn van €200,00. Na 24 maanden zegt u het leasecontract voortijdig op.

De opzeggingsvergoeding bedraagt dan 12 maanden (is de nog resterende looptijd) x €200,00 x 50% = €1.200,00.
De opzeggingsvergoeding is echter wel gemaximeerd en kan nooit hoger zijn, dan het bedrag dat u had betaald, als u vanaf het begin voor deze werkelijke looptijd van het leasecontract had gekozen. Ook hiervan hebben wij een voorbeeld voor u:

Stel, u had vanaf het begin van het leasecontract gekozen voor een looptijd van 24 maanden. Dan bedroeg de maandtermijn niet € 200,00, maar €240,00. Het verschil tussen deze twee bedragen, is € 40,00 per maand. De maximale opzeggingsvergoeding is in dat geval het verschil tussen de maandtermijnen, vermenigvuldigd met de reeds verstreken looptijd, dus  €40,00 x 24 maanden = €960,00.


Kan ik het contract ook binnen 12 maanden opzeggen?

Ja, dat kan. Wij bieden u ook de mogelijkheid om binnen het eerste jaar het contract te beëindigen.


Worden er kosten berekend als ik voortijdig het contract wil beëindigingen?

Mocht onverhoopt de situatie zich voordoen dat u de private leaseauto eerder wilt inleveren dan de einddatum van uw contract, dan verrekenen wij een opzeggingsvergoeding met u. 

De hoogte van de opzeggingsvergoeding is afhankelijk van het aantal maanden dat u nog heeft te gaan tot het einde van het contract, ook wel de resterende looptijd genoemd. De resterende looptijd is dus het aantal maanden gerekend vanaf het moment van voortijdig inleveren tot de einddatum van het contract.
 

Wat wordt er van mij verwacht als ik de auto weer inlever?

Hier kunt u het Innameprotocol bekijken en/of downloaden.

Op welke manier kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht? Mailt u dan naar privatelease@hiltermannlease.nl en vermeld in uw onderwerp "Klacht" en het kenteken van uw auto. Wij zullen na ontvangst en registratie, de klachtmelding bevestigen per email uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van uw bericht. Wij zullen inhoudelijk reageren op uw klacht per email binnen 5 werkdagen na bevestiging.

Mocht u van mening zijn dat wij uw ontevredenheid niet hebben kunnen wegnemen via onze klachtenprocedure, dan bestaat de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie ‘Private Lease’. Kijkt u voor meer informatie op: https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure/

Meer vragen?

Neem direct contact op met Hiltermann Lease door te bellen naar 088-5543870.