Wanneer APK keuring?

Het is belangrijk om te weten wanneer u uw auto moet laten keuren voor de APK, want zonder geldige APK keuring mag u de weg niet op. Doet u dit toch, dan riskeert u een hoge boete, die nog bovenop de boete komt die u sowieso ontvangt als uw auto niet voor de vervaldatum is goedgekeurd. Bovendien kunnen verzekeringsmaatschappijen weigeren geld uit te keren als u met een ongekeurde auto bij een ongeluk betrokken raakt. Zorg er dus voor dat uw auto op tijd gekeurd is. Vakgarage helpt u aan de vervaldatum herinneren met de reminder.

Bij eerdere keuring APK

Als uw voertuig al eerder is gekeurd, kunt u op de website van de RDW uw voertuiggegevens bekijken. Daar vindt u ook de datum waarop uw APK verloopt. Voor die datum moet u uw auto dus opnieuw laten goedkeuren. Als die datum verloopt zonder dat uw auto is goedgekeurd, mag u de weg niet op.

Bij niet eerdere keuring APK

Als uw voertuig voor 1 januari 2005 voor het eerst is gekeurd, moet u jaarlijks een APK check laten uitvoeren. Als uw auto na 1 januari 2005 voor het eerst is gekeurd, is de tweede keuring pas na drie jaar verplicht. Na die tweede keuring moet uw auto elk jaar gekeurd worden.

De APK Reminder

Zes weken voordat uw APK verloopt, krijgt u van de RDW automatisch een melding. Maar ook Vakgarage stuurt u op tijd een reminder, zodat u de keuring niet vergeet en een afspraak kunt maken. Laat Vakgarage u helpen herinneren aan de APK check met de reminder

Uitstel van APK

Wilt u de APK check van uw voertuig uitstellen? Dat kan alleen als u uw voertuig laat uitschrijven bij de RDW. Vergeet niet dat u de weg niet meer op mag als uw auto is uitgeschreven. Logisch, dat mag óók niet als uw auto niet aan de APK eisen voldoet of niet op tijd is gekeurd.