Bestelautoverzekering allrisk

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen. Lees hier de polisvoorwaarden.

WAT IS VERZEKERD? 

Hieronder staat welke schade door of aan uw bestelauto verzekerd is.

WAT IS NIET VERZEKERD? 

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade die is ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.
Vervangend vervoer
Niet verzekerd, behalve bij diefstal of total loss
Eigen vervoer
Schade aan spullen in de laadruimte van uw bestelauto is niet meeverzekerd

Aansprakelijkheid (WA)
Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval
Onder andere slepen, vervangend vervoer en repatriëring. De dekking verschilt per soort verzekering.

Diefstal of total loss
Bij diefstal of total loss van uw bestelauto krijg je de aanschafwaarde of de dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd van uw auto.

Reparatie
Bij schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Schade door brand en natuur
Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade
Vergoeding bij reparatie of vervanging van de ruit.

Inbraak
Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd.

Schade aan eigen bestelauto
Alle schade aan uw eigen bestelauto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Pechhulp
Of u verzekerd bent voor pechhulp is afhankelijk van de gekozen dekking.

Keuze: Ongevallenverzekering voor Inzittenden
Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval met je verzekerde bestelauto. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden
Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met uw verzekerde bestelauto. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand
Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je bestelauto. Of bij een strafzaak. En bij de uitgebreide dekking ook juridische ondersteuning bij een meningsverschil over de reparatie, garantie of aankoop van uw auto.
 

Aware.pngZIJN ER DEKKINGSBEPERKINGEN?

U kiest zelf of u nog een aanvullende verzekering wil afsluiten.

Eigen risico 
Er wordt een eigen risico ingehouden per gebeurtenis of diefstal aan uw eigen auto en bij het vervangen van een ruit.

Waar_gedekt.pngWaar ben ik gedekt? 

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Verplichtingen.pngWat zijn mijn verplichtingen? 

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe_betalen.pngWanneer en hoe betaal ik? 

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade 
Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer_eindigt.pngWanneer begint en eindigt de dekking? 

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op? 

U kunt de verzekering bij ons opzeggen via telefoon, per mail of per post.