Bestelautoverzekering WA

Deze verzekering vergoedt de schade die veroorzaakt wordt met uw bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen. Lees hier de polisvoorwaarden.

Wat is verzekerd? 

Hieronder staat welke schade door of aan je bestelauto verzekerd is.

Wat is niet verzekerd? 

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade die is ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Aansprakelijkheid (WA)
Als u met uw bestelauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval
Onder andere slepen en repatriëring. *Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden. Tevens wordt de bestelauto meegenomen.

Keuze: Ongevallenverzekering voor Inzittenden
Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval met uw verzekerde bestelauto. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden
Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met uw verzekerde bestelauto. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand
Met deze verzekering krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw bestelauto. Of bij een strafzaak. En bij de uitgebreide dekking ook juridische ondersteuning bij een meningsverschil over de reparatie, garantie of aankoop van uw auto.

 

Diefstal of total loss
Niet verzekerd.

Reparatie
Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur
Niet verzekerd.

Ruitschade
Niet verzekerd.

Inbraak
Niet verzekerd.

Schade aan eigen bestelauto
Niet verzekerd.

Pechhulp
Niet verzekerd. 

Aware.pngZijn er dekkingsbeperkingen? 

Wil je een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Autoverzekering beperkt casco of volledig casco af. Of kies voor een Rechtsbijstandverzekering, een Ongevallenverzekering voor Inzittenden of een Schadeverzekering voor Inzittenden.

Eigen risico 
Niet van toepassing.

Waar_gedekt.pngWaar ben ik gedekt? 

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Verplichtingen.pngWat zijn mijn verplichtingen? 

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe_betalen.pngWanneer en hoe betaal ik? 

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade 
Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer_eindigt.pngWanneer begint en eindigt de dekking? 

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op? 

U kunt de verzekering bij ons opzeggen via telefoon, per mail of per post.